Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu Hafele

- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.340

Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.340

12.980.000 đ

9.138.500 đ

Giảm: 3.841.500  đ

Xem thêm
- 40 %
Chậu rửa chén bát Hafele 565.76.950

Chậu rửa chén bát Hafele 565.76.950

13.860.000 đ

8.377.500 đ

Giảm: 5.482.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele 565.76.650

Chậu rửa chén bát Hafele 565.76.650

13.860.000 đ

9.698.500 đ

Giảm: 4.161.500  đ

Xem thêm
- 27 %
Chậu rửa chén bát Hafele Torino HS S7848 567.23.010

Chậu rửa chén bát Hafele Torino HS S7848 567.23.010

4.600.000 đ

3.348.000 đ

Giảm: 1.252.000  đ

Xem thêm
- 35 %
Chậu rửa chén bát Hafele Torino HS S11848 567.23.030

Chậu rửa chén bát Hafele Torino HS S11848 567.23.030

5.355.000 đ

3.485.000 đ

Giảm: 1.870.000  đ

Xem thêm
- 50 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS S7744 567.23.020

Chậu rửa chén bát Hafele HS S7744 567.23.020

7.670.000 đ

3.813.500 đ

Giảm: 3.856.500  đ

Xem thêm
- 39 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS S8745 567.23.040

Chậu rửa chén bát Hafele HS S8745 567.23.040

8.190.000 đ

4.964.500 đ

Giảm: 3.225.500  đ

Xem thêm
- 40 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS S8650 565.86.271

Chậu rửa chén bát Hafele HS S8650 565.86.271

5.720.000 đ

3.451.500 đ

Giảm: 2.268.500  đ

Xem thêm
- 32 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS S11650 565.86.281

Chậu rửa chén bát Hafele HS S11650 565.86.281

6.100.000 đ

4.155.000 đ

Giảm: 1.945.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.581

Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.581

8.470.000 đ

5.927.000 đ

Giảm: 2.543.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.281

Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.281

8.470.000 đ

5.926.500 đ

Giảm: 2.543.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.381

Chậu rửa chén bát Hafele HS G7650 565.84.381

8.470.000 đ

5.926.000 đ

Giảm: 2.544.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.571

Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.571

8.250.000 đ

5.772.000 đ

Giảm: 2.478.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.271

Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.271

8.250.000 đ

5.772.500 đ

Giảm: 2.477.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.371

Chậu rửa chén bát Hafele HS G6150 565.84.371

8.250.000 đ

5.773.000 đ

Giảm: 2.477.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G4650 565.84.561

Chậu rửa chén bát Hafele HS G4650 565.84.561

7.403.000 đ

5.549.750 đ

Giảm: 1.853.250  đ

Xem thêm
- 25 %
Chậu rửa chén bát Haffele HS G4650 565.84.261

Chậu rửa chén bát Haffele HS G4650 565.84.261

7.403.000 đ

5.549.250 đ

Giảm: 1.853.750  đ

Xem thêm
- 25 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G4650 565.84.361

Chậu rửa chén bát Hafele HS G4650 565.84.361

7.403.000 đ

5.550.250 đ

Giảm: 1.852.750  đ

Xem thêm
- 28 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G8650 565.83.251

Chậu rửa chén bát Hafele HS G8650 565.83.251

8.580.000 đ

6.175.600 đ

Giảm: 2.404.400  đ

Xem thêm
- 24 %
Chậu rửa chén bát Hafele HS G8650 565.88.501

Chậu rửa chén bát Hafele HS G8650 565.88.501

8.580.000 đ

6.498.000 đ

Giảm: 2.082.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !