Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu Hafele

- 39 %
Vòi rửa chén Hafele Rios 570.51.290

Vòi rửa chén Hafele Rios 570.51.290

1.990.000 đ

1.223.500 đ

Giảm: 766.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa chén Hafele Elliot 570.51.280

Vòi rửa chén Hafele Elliot 570.51.280

2.990.000 đ

1.928.500 đ

Giảm: 1.061.500  đ

Xem thêm
- 79 %
Vòi rửa chén Hafele Eos 570.51.030

Vòi rửa chén Hafele Eos 570.51.030

8.990.000 đ

1.928.500 đ

Giảm: 7.061.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa chén Hafele Japet 570.51.000

Vòi rửa chén Hafele Japet 570.51.000

2.990.000 đ

1.924.000 đ

Giảm: 1.066.000  đ

Xem thêm
- 43 %
Vòi rửa chén Hafele Leto 570.51.010

Vòi rửa chén Hafele Leto 570.51.010

3.490.000 đ

1.997.500 đ

Giảm: 1.492.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Vòi rửa chén Hafele Prome 570.51.020

Vòi rửa chén Hafele Prome 570.51.020

2.990.000 đ

2.090.000 đ

Giảm: 900.000  đ

Xem thêm
- 40 %
Vòi rửa chén Hafele Phoebe 570.50.280

Vòi rửa chén Hafele Phoebe 570.50.280

2.490.000 đ

1.490.500 đ

Giảm: 999.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Vòi rửa chén Hafele Rhea 570.51.040

Vòi rửa chén Hafele Rhea 570.51.040

2.990.000 đ

1.865.500 đ

Giảm: 1.124.500  đ

Xem thêm
- 32 %
Vòi rửa chén bát Hafele 566.32.201

Vòi rửa chén bát Hafele 566.32.201

3.520.000 đ

2.397.500 đ

Giảm: 1.122.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa chén bát Hafele 565.68.650

Vòi rửa chén bát Hafele 565.68.650

11.770.000 đ

7.493.500 đ

Giảm: 4.276.500  đ

Xem thêm
- 52 %
Vòi rửa chén bát Hafele Matteo 566.32.221

Vòi rửa chén bát Hafele Matteo 566.32.221

2.200.000 đ

1.047.000 đ

Giảm: 1.153.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Vòi rửa chén bát Hafele Diego 566.32.231

Vòi rửa chén bát Hafele Diego 566.32.231

2.310.000 đ

1.614.500 đ

Giảm: 695.500  đ

Xem thêm
- 41 %
Vòi rửa chén bát Hafele Antonio 566.32.211

Vòi rửa chén bát Hafele Antonio 566.32.211

2.200.000 đ

1.298.000 đ

Giảm: 902.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Vòi rửa chén bát Hafele MILAN 566.32.240

Vòi rửa chén bát Hafele MILAN 566.32.240

3.080.000 đ

2.153.500 đ

Giảm: 926.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF C220I 569.15.220

Vòi rửa chén bát Hafele HF C220I 569.15.220

7.590.000 đ

5.689.500 đ

Giảm: 1.900.500  đ

Xem thêm
- 41 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF-C211I 569.15.211

Vòi rửa chén bát Hafele HF-C211I 569.15.211

5.500.000 đ

3.266.000 đ

Giảm: 2.234.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF GI511 569.15.511

Vòi rửa chén bát Hafele HF GI511 569.15.511

6.040.000 đ

4.225.500 đ

Giảm: 1.814.500  đ

Xem thêm
- 33 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF GI501 569.15.501

Vòi rửa chén bát Hafele HF GI501 569.15.501

8.120.000 đ

5.433.500 đ

Giảm: 2.686.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF GM411 569.15.411

Vòi rửa chén bát Hafele HF GM411 569.15.411

6.040.000 đ

4.225.500 đ

Giảm: 1.814.500  đ

Xem thêm
- 28 %
Vòi rửa chén bát Hafele HF GM401 569.15.401

Vòi rửa chén bát Hafele HF GM401 569.15.401

8.120.000 đ

5.807.500 đ

Giảm: 2.312.500  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !