Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu Hafele

- 40 %
Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 340-IU 570.27.149

Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 340-IU 570.27.149

6.765.000 đ

4.077.500 đ

Giảm: 2.687.500  đ

Xem thêm
- 56 %
Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 435/285-IU 570.27.179

Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 435/285-IU 570.27.179

12.265.000 đ

5.373.500 đ

Giảm: 6.891.500  đ

Xem thêm
- 64 %
Chậu rửa chén bát inox Hafele - VALERIAN HS-SS4650 565.86.331

Chậu rửa chén bát inox Hafele - VALERIAN HS-SS4650 565.86.331

3.990.000 đ

1.426.700 đ

Giảm: 2.563.300  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu đá Hafele GALBA HS-GD8650 570.36.400

Chậu đá Hafele GALBA HS-GD8650 570.36.400

9.490.000 đ

6.640.500 đ

Giảm: 2.849.500  đ

Xem thêm
- 44 %
Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 500-IU 570.27.159

Chậu rửa chén bát inox Hafele Blanco - QUATRUS R15 500-IU 570.27.159

7.265.000 đ

4.063.500 đ

Giảm: 3.201.500  đ

Xem thêm
- 31 %
Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SSD8650 565.86.341

Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SSD8650 565.86.341

4.990.000 đ

3.457.500 đ

Giảm: 1.532.500  đ

Xem thêm
- 8 %
Chậu inox Hafele CHẬU HÄFELE INOX VALERIAN HS-SDD11650 565.86.36

Chậu inox Hafele CHẬU HÄFELE INOX VALERIAN HS-SDD11650 565.86.36

5.990.000 đ

5.500.600 đ

Giảm: 489.400  đ

Xem thêm
- 32 %
Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SD8749 567.23.050

Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SD8749 567.23.050

6.990.000 đ

4.728.500 đ

Giảm: 2.261.500  đ

Xem thêm
- 44 %
Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SD7744 565.86.351

Chậu inox Hafele VALERIAN HS-SD7744 565.86.351

5.990.000 đ

3.347.000 đ

Giảm: 2.643.000  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SSD8650 565.86.371

Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SSD8650 565.86.371

2.990.000 đ

2.086.500 đ

Giảm: 903.500  đ

Xem thêm
- 60 %
Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SDD11650 565.86.391

Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SDD11650 565.86.391

4.990.000 đ

1.994.500 đ

Giảm: 2.995.500  đ

Xem thêm
- 54 %
Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SSD8247 567.23.093

Chậu inox Hafele CLAUDIUS HS-SSD8247 567.23.093

2.490.000 đ

1.148.000 đ

Giảm: 1.342.000  đ

Xem thêm
- 42 %
Chậu đá Hafele JULIUS HS-GDD11650 570.35.460

Chậu đá Hafele JULIUS HS-GDD11650 570.35.460

9.990.000 đ

5.838.400 đ

Giảm: 4.151.600  đ

Xem thêm
- 33 %
Chậu đá Hafele WORK STATION HS-GDD11446 D-150 570.35.340

Chậu đá Hafele WORK STATION HS-GDD11446 D-150 570.35.340

26.990.000 đ

18.087.000 đ

Giảm: 8.903.000  đ

Xem thêm
- 47 %
Chậu đá Hafele JULIUS HS-GSD10050 570.36.450

Chậu đá Hafele JULIUS HS-GSD10050 570.36.450

7.990.000 đ

4.239.000 đ

Giảm: 3.751.000  đ

Xem thêm
- 41 %
Chậu đá Hafele JULIUS HS-GD8650 570.35.380

Chậu đá Hafele JULIUS HS-GD8650 570.35.380

8.990.000 đ

5.278.500 đ

Giảm: 3.711.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Chậu đá Hafele GALBA HS-GS5543 570.35.430

Chậu đá Hafele GALBA HS-GS5543 570.35.430

8.490.000 đ

5.941.000 đ

Giảm: 2.549.000  đ

Xem thêm
- 34 %
Chậu đá Hafele TIBERIUS HS-GS5545 570.36.430

Chậu đá Hafele TIBERIUS HS-GS5545 570.36.430

8.990.000 đ

5.931.500 đ

Giảm: 3.058.500  đ

Xem thêm
- 44 %
Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.940

Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.940

12.980.000 đ

7.309.000 đ

Giảm: 5.671.000  đ

Xem thêm
- 34 %
Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.640

Chậu rửa chén bát Hafele 567.68.640

12.980.000 đ

8.529.000 đ

Giảm: 4.451.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !