Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu TEXGIO

- 73 %
Máy rửa bát Texgio TG-DT2022A (6 bộ)

Máy rửa bát Texgio TG-DT2022A (6 bộ)

12.990.000 đ

3.517.400 đ

Giảm: 9.472.600  đ

Xem thêm
- 69 %
Máy rửa bát Texgio TG-DT2022B (6 bộ)

Máy rửa bát Texgio TG-DT2022B (6 bộ)

13.590.000 đ

4.148.300 đ

Giảm: 9.441.700  đ

Xem thêm
- 76 %
Máy rửa bát Texgio TG-DT2026 (6 bộ)

Máy rửa bát Texgio TG-DT2026 (6 bộ)

16.990.000 đ

4.023.300 đ

Giảm: 12.966.700  đ

Xem thêm
- 67 %
Máy rửa bát độc lập Texgio 8 bộ TG-DTW558

Máy rửa bát độc lập Texgio 8 bộ TG-DTW558

14.990.000 đ

4.999.900 đ

Giảm: 9.990.100  đ

Xem thêm
- 75 %
Máy rửa chén bát Texgio 11 Bộ TG-DT2028

Máy rửa chén bát Texgio 11 Bộ TG-DT2028

20.390.000 đ

4.999.800 đ

Giảm: 15.390.200  đ

Xem thêm
- 73 %
Máy rửa chén bát Texgio 11 Bộ TG-BI205

Máy rửa chén bát Texgio 11 Bộ TG-BI205

20.390.000 đ

5.562.200 đ

Giảm: 14.827.800  đ

Xem thêm
- 66 %
Máy rửa bát Texgio TGWF68GB

Máy rửa bát Texgio TGWF68GB

19.990.000 đ

6.836.500 đ

Giảm: 13.153.500  đ

Xem thêm
- 69 %
Máy rửa bát Texgio TGWF98SB

Máy rửa bát Texgio TGWF98SB

21.590.000 đ

6.681.500 đ

Giảm: 14.908.500  đ

Xem thêm
- 60 %
Máy rửa bát Texgio 11 bộ TGWFD78GB

Máy rửa bát Texgio 11 bộ TGWFD78GB

22.590.000 đ

9.033.500 đ

Giảm: 13.556.500  đ

Xem thêm
- 69 %
Máy rửa bát Texgio TG-W45A3A/401L

Máy rửa bát Texgio TG-W45A3A/401L

16.690.000 đ

5.113.400 đ

Giảm: 11.576.600  đ

Xem thêm
- 76 %
Máy rửa bát độc lập Texgio 13 bộ TG21H775B

Máy rửa bát độc lập Texgio 13 bộ TG21H775B

26.390.000 đ

6.344.200 đ

Giảm: 20.045.800  đ

Xem thêm
- 72 %
Máy rửa bát độc lập Texgio 13 bộ TG21H775S

Máy rửa bát độc lập Texgio 13 bộ TG21H775S

27.190.000 đ

7.563.300 đ

Giảm: 19.626.700  đ

Xem thêm
- 75 %
Máy rửa bát Texgio TGFPCM795B

Máy rửa bát Texgio TGFPCM795B

27.690.000 đ

7.060.200 đ

Giảm: 20.629.800  đ

Xem thêm
- 69 %
Máy rửa bát Texgio TGF6019B (15 bộ)

Máy rửa bát Texgio TGF6019B (15 bộ)

19.590.000 đ

6.097.200 đ

Giảm: 13.492.800  đ

Xem thêm
- 62 %
Máy rửa bát Texgio TGD8615BE

Máy rửa bát Texgio TGD8615BE

24.490.000 đ

9.405.500 đ

Giảm: 15.084.500  đ

Xem thêm
- 63 %
Máy rửa bát Texgio TGF3815S

Máy rửa bát Texgio TGF3815S

24.790.000 đ

9.243.400 đ

Giảm: 15.546.600  đ

Xem thêm
- 69 %
Máy rửa bát Texgio TGF3815B

Máy rửa bát Texgio TGF3815B

25.490.000 đ

7.972.400 đ

Giảm: 17.517.600  đ

Xem thêm
- 72 %
Máy rửa bát Texgio TGBI036T

Máy rửa bát Texgio TGBI036T

25.490.000 đ

7.253.500 đ

Giảm: 18.236.500  đ

Xem thêm
- 39 %
Máy rửa bát Texgio TGUS06HA

Máy rửa bát Texgio TGUS06HA

34.590.000 đ

20.999.600 đ

Giảm: 13.590.400  đ

Xem thêm
- 50 %
Máy rửa bát Texgio TGUMF11S

Máy rửa bát Texgio TGUMF11S

45.990.000 đ

22.994.600 đ

Giảm: 22.995.400  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !