Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu KONOX

- 52 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

6.032.000 đ

Giảm: 6.638.000  đ

Xem thêm
- 48 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

6.695.500 đ

Giảm: 6.154.500  đ

Xem thêm
- 56 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

3.016.500 đ

Giảm: 3.833.500  đ

Xem thêm
- 63 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

2.363.500 đ

Giảm: 3.956.500  đ

Xem thêm
- 54 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

4.047.500 đ

Giảm: 4.792.500  đ

Xem thêm
- 34 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

1.199.500 đ

Giảm: 620.500  đ

Xem thêm
- 52 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.176.500 đ

Giảm: 1.283.500  đ

Xem thêm
- 57 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

976.000 đ

Giảm: 1.304.000  đ

Xem thêm
- 48 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

2.036.000 đ

Giảm: 1.854.000  đ

Xem thêm
- 43 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

2.077.000 đ

Giảm: 1.573.000  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

2.399.500 đ

Giảm: 1.280.500  đ

Xem thêm
- 43 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

1.697.000 đ

Giảm: 1.283.000  đ

Xem thêm
- 67 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

1.393.500 đ

Giảm: 2.856.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.450.000 đ

Giảm: 1.400.000  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.588.000 đ

Giảm: 1.662.000  đ

Xem thêm
- 66 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

1.412.500 đ

Giảm: 2.737.500  đ

Xem thêm
- 49 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

1.775.000 đ

Giảm: 1.705.000  đ

Xem thêm
- 63 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

1.779.500 đ

Giảm: 3.090.500  đ

Xem thêm
- 60 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

2.360.500 đ

Giảm: 3.589.500  đ

Xem thêm
- 59 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

2.388.500 đ

Giảm: 3.391.500  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !