Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu KONOX

- 50 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

6.386.800 đ

Giảm: 6.283.200  đ

Xem thêm
- 31 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

8.881.800 đ

Giảm: 3.968.200  đ

Xem thêm
- 45 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

3.753.600 đ

Giảm: 3.096.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

3.889.000 đ

Giảm: 2.431.000  đ

Xem thêm
- 51 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

4.338.000 đ

Giảm: 4.502.000  đ

Xem thêm
- 19 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

1.482.600 đ

Giảm: 337.400  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.545.400 đ

Giảm: 914.600  đ

Xem thêm
- 43 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

1.297.000 đ

Giảm: 983.000  đ

Xem thêm
- 50 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

1.945.600 đ

Giảm: 1.944.400  đ

Xem thêm
- 45 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

1.989.600 đ

Giảm: 1.660.400  đ

Xem thêm
- 47 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

1.953.700 đ

Giảm: 1.726.300  đ

Xem thêm
- 20 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

2.381.200 đ

Giảm: 598.800  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

2.588.300 đ

Giảm: 1.661.700  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.479.600 đ

Giảm: 1.370.400  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.584.600 đ

Giảm: 1.665.400  đ

Xem thêm
- 21 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

3.271.700 đ

Giảm: 878.300  đ

Xem thêm
- 42 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

2.012.600 đ

Giảm: 1.467.400  đ

Xem thêm
- 41 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

2.849.400 đ

Giảm: 2.020.600  đ

Xem thêm
- 34 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

3.910.500 đ

Giảm: 2.039.500  đ

Xem thêm
- 41 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

3.394.000 đ

Giảm: 2.386.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !