Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu KONOX

- 38 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

7.896.600 đ

Giảm: 4.773.400  đ

Xem thêm
- 37 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

8.155.100 đ

Giảm: 4.694.900  đ

Xem thêm
- 46 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

3.712.400 đ

Giảm: 3.137.600  đ

Xem thêm
- 39 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

3.848.400 đ

Giảm: 2.471.600  đ

Xem thêm
- 46 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

4.739.300 đ

Giảm: 4.100.700  đ

Xem thêm
- 22 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

1.411.700 đ

Giảm: 408.300  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.595.600 đ

Giảm: 864.400  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

1.446.600 đ

Giảm: 833.400  đ

Xem thêm
- 45 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

2.137.600 đ

Giảm: 1.752.400  đ

Xem thêm
- 46 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

1.965.600 đ

Giảm: 1.684.400  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

2.236.600 đ

Giảm: 1.443.400  đ

Xem thêm
- 20 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

2.389.000 đ

Giảm: 591.000  đ

Xem thêm
- 40 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

2.555.500 đ

Giảm: 1.694.500  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.495.600 đ

Giảm: 1.354.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.632.600 đ

Giảm: 1.617.400  đ

Xem thêm
- 21 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

3.279.600 đ

Giảm: 870.400  đ

Xem thêm
- 43 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

1.973.800 đ

Giảm: 1.506.200  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

2.947.900 đ

Giảm: 1.922.100  đ

Xem thêm
- 27 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

4.353.400 đ

Giảm: 1.596.600  đ

Xem thêm
- 34 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

3.838.000 đ

Giảm: 1.942.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !