Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu KONOX

- 37 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

7.997.600 đ

Giảm: 4.672.400  đ

Xem thêm
- 36 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

8.197.500 đ

Giảm: 4.652.500  đ

Xem thêm
- 45 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

3.755.300 đ

Giảm: 3.094.700  đ

Xem thêm
- 38 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

3.888.900 đ

Giảm: 2.431.100  đ

Xem thêm
- 46 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

4.797.600 đ

Giảm: 4.042.400  đ

Xem thêm
- 20 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

1.454.000 đ

Giảm: 366.000  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.595.600 đ

Giảm: 864.400  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

1.446.600 đ

Giảm: 833.400  đ

Xem thêm
- 45 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

2.137.600 đ

Giảm: 1.752.400  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

2.296.600 đ

Giảm: 1.353.400  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

2.236.600 đ

Giảm: 1.443.400  đ

Xem thêm
- 20 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

2.389.000 đ

Giảm: 591.000  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

2.596.300 đ

Giảm: 1.653.700  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.495.600 đ

Giảm: 1.354.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.632.600 đ

Giảm: 1.617.400  đ

Xem thêm
- 21 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

3.279.600 đ

Giảm: 870.400  đ

Xem thêm
- 42 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

2.014.600 đ

Giảm: 1.465.400  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

2.988.300 đ

Giảm: 1.881.700  đ

Xem thêm
- 26 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

4.395.600 đ

Giảm: 1.554.400  đ

Xem thêm
- 33 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

3.896.300 đ

Giảm: 1.883.700  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !