Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu KONOX

- 38 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

7.849.500 đ

Giảm: 4.820.500  đ

Xem thêm
- 39 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

7.898.500 đ

Giảm: 4.951.500  đ

Xem thêm
- 37 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

4.297.500 đ

Giảm: 2.552.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

3.898.500 đ

Giảm: 2.421.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

5.494.500 đ

Giảm: 3.345.500  đ

Xem thêm
- 34 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

1.199.000 đ

Giảm: 621.000  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.598.000 đ

Giảm: 862.000  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

1.397.500 đ

Giảm: 882.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

2.498.500 đ

Giảm: 1.391.500  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

2.297.500 đ

Giảm: 1.352.500  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

2.398.500 đ

Giảm: 1.281.500  đ

Xem thêm
- 21 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

2.349.500 đ

Giảm: 630.500  đ

Xem thêm
- 39 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

2.599.500 đ

Giảm: 1.650.500  đ

Xem thêm
- 35 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.498.500 đ

Giảm: 1.351.500  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.697.500 đ

Giảm: 1.552.500  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

2.599.500 đ

Giảm: 1.550.500  đ

Xem thêm
- 37 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

2.199.500 đ

Giảm: 1.280.500  đ

Xem thêm
- 36 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

3.098.500 đ

Giảm: 1.771.500  đ

Xem thêm
- 40 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

3.595.500 đ

Giảm: 2.354.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

3.597.500 đ

Giảm: 2.182.500  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !