Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 37 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

7.546.100 đ

Giảm: 4.403.900  đ

Xem thêm
- 46 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

5.419.200 đ

Giảm: 4.530.800  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

3.351.400 đ

Giảm: 4.598.600  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

2.498.200 đ

Giảm: 3.451.800  đ

Xem thêm
- 18 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

17.997.600 đ

Giảm: 4.002.400  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

4.066.300 đ

Giảm: 1.833.700  đ

Xem thêm
- 32 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

9.849.300 đ

Giảm: 4.650.700  đ

Xem thêm
- 47 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

4.196.600 đ

Giảm: 3.653.400  đ

Xem thêm
- 24 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

13.989.600 đ

Giảm: 4.510.400  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

16.890.300 đ

Giảm: 7.609.700  đ

Xem thêm
- 30 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

4.135.300 đ

Giảm: 1.764.700  đ

Xem thêm
- 37 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

21.700.100 đ

Giảm: 12.799.900  đ

Xem thêm
- 37 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

21.699.900 đ

Giảm: 12.800.100  đ

Xem thêm
- 27 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

21.701.300 đ

Giảm: 8.098.700  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

13.935.000 đ

Giảm: 8.565.000  đ

Xem thêm
- 39 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

4.838.000 đ

Giảm: 3.112.000  đ

Xem thêm
- 32 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

3.347.700 đ

Giảm: 1.602.300  đ

Xem thêm
- 34 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

3.647.300 đ

Giảm: 1.842.700  đ

Xem thêm
- 30 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

8.689.100 đ

Giảm: 3.810.900  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

3.299.500 đ

Giảm: 4.650.500  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !