Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 39 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

7.250.300 đ

Giảm: 4.699.700  đ

Xem thêm
- 46 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

5.375.000 đ

Giảm: 4.575.000  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

3.351.400 đ

Giảm: 4.598.600  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

2.498.200 đ

Giảm: 3.451.800  đ

Xem thêm
- 18 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

17.997.600 đ

Giảm: 4.002.400  đ

Xem thêm
- 36 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

3.773.900 đ

Giảm: 2.126.100  đ

Xem thêm
- 34 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

9.557.000 đ

Giảm: 4.943.000  đ

Xem thêm
- 50 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

3.898.600 đ

Giảm: 3.951.400  đ

Xem thêm
- 24 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

13.989.600 đ

Giảm: 4.510.400  đ

Xem thêm
- 32 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

16.611.500 đ

Giảm: 7.888.500  đ

Xem thêm
- 35 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

3.840.100 đ

Giảm: 2.059.900  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

21.414.600 đ

Giảm: 13.085.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

21.403.100 đ

Giảm: 13.096.900  đ

Xem thêm
- 28 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

21.410.500 đ

Giảm: 8.389.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

13.838.000 đ

Giảm: 8.662.000  đ

Xem thêm
- 43 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

4.530.400 đ

Giảm: 3.419.600  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

3.054.600 đ

Giảm: 1.895.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

3.385.600 đ

Giảm: 2.104.400  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

8.605.000 đ

Giảm: 3.895.000  đ

Xem thêm
- 62 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

3.004.900 đ

Giảm: 4.945.100  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !