Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

8.962.500 đ

Giảm: 2.987.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

7.462.500 đ

Giảm: 2.487.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

5.962.500 đ

Giảm: 1.987.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

4.462.500 đ

Giảm: 1.487.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

16.500.000 đ

Giảm: 5.500.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

4.425.000 đ

Giảm: 1.475.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

10.875.000 đ

Giảm: 3.625.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

5.887.500 đ

Giảm: 1.962.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

13.875.000 đ

Giảm: 4.625.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

18.375.000 đ

Giảm: 6.125.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

4.425.000 đ

Giảm: 1.475.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

25.875.000 đ

Giảm: 8.625.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

25.875.000 đ

Giảm: 8.625.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

22.350.000 đ

Giảm: 7.450.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

16.875.000 đ

Giảm: 5.625.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

5.962.500 đ

Giảm: 1.987.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

3.712.500 đ

Giảm: 1.237.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

4.117.500 đ

Giảm: 1.372.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

9.375.000 đ

Giảm: 3.125.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

5.962.500 đ

Giảm: 1.987.500  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !