Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 36 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

7.598.300 đ

Giảm: 4.351.700  đ

Xem thêm
- 45 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

5.478.400 đ

Giảm: 4.471.600  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

3.351.400 đ

Giảm: 4.598.600  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

2.498.200 đ

Giảm: 3.451.800  đ

Xem thêm
- 18 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

17.997.600 đ

Giảm: 4.002.400  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

4.423.600 đ

Giảm: 1.476.400  đ

Xem thêm
- 30 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

10.087.700 đ

Giảm: 4.412.300  đ

Xem thêm
- 46 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

4.248.000 đ

Giảm: 3.602.000  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

13.895.600 đ

Giảm: 4.604.400  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

16.994.800 đ

Giảm: 7.505.200  đ

Xem thêm
- 29 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

4.188.000 đ

Giảm: 1.712.000  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

23.898.300 đ

Giảm: 10.601.700  đ

Xem thêm
- 23 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

26.497.000 đ

Giảm: 8.003.000  đ

Xem thêm
- 26 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

21.995.300 đ

Giảm: 7.804.700  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

13.987.600 đ

Giảm: 8.512.400  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

4.897.600 đ

Giảm: 3.052.400  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

3.397.600 đ

Giảm: 1.552.400  đ

Xem thêm
- 33 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

3.698.600 đ

Giảm: 1.791.400  đ

Xem thêm
- 30 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

8.748.300 đ

Giảm: 3.751.700  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

3.350.400 đ

Giảm: 4.599.600  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !