Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 39 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

7.305.500 đ

Giảm: 4.644.500  đ

Xem thêm
- 45 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

5.482.000 đ

Giảm: 4.468.000  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

3.352.000 đ

Giảm: 4.598.000  đ

Xem thêm
- 50 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

2.981.500 đ

Giảm: 2.968.500  đ

Xem thêm
- 23 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

16.909.900 đ

Giảm: 5.090.100  đ

Xem thêm
- 41 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

3.509.000 đ

Giảm: 2.391.000  đ

Xem thêm
- 57 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

6.197.000 đ

Giảm: 8.303.000  đ

Xem thêm
- 54 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

3.599.500 đ

Giảm: 4.250.500  đ

Xem thêm
- 48 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

9.563.300 đ

Giảm: 8.936.700  đ

Xem thêm
- 31 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

16.998.500 đ

Giảm: 7.501.500  đ

Xem thêm
- 57 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

2.546.500 đ

Giảm: 3.353.500  đ

Xem thêm
- 30 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

24.095.500 đ

Giảm: 10.404.500  đ

Xem thêm
- 27 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

25.216.500 đ

Giảm: 9.283.500  đ

Xem thêm
- 20 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

23.848.500 đ

Giảm: 5.951.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

13.988.500 đ

Giảm: 8.511.500  đ

Xem thêm
- 64 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

2.840.000 đ

Giảm: 5.110.000  đ

Xem thêm
- 91 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

466.600 đ

Giảm: 4.483.400  đ

Xem thêm
- 41 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

3.224.500 đ

Giảm: 2.265.500  đ

Xem thêm
- 3 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

12.181.900 đ

Giảm: 318.100  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

3.352.000 đ

Giảm: 4.598.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !