Đường Giải Phóng - TP Hà Nội
khu Biệt Thự Thảo Điền - Quận 2 - TPHCM
Đường Điện Biên Phủ - TP Đà Nẵng
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU

Thương hiệu CHUNGHO

- 39 %
Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

Máy lọc không khí ChungHo ULPA - Whirls Silent CHA-N500AU

11.950.000 đ

7.305.500 đ

Giảm: 4.644.500  đ

Xem thêm
- 38 %
Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

Máy lọc không khí ChungHo HEPA - Whirlis Silent CHA-N500A

9.950.000 đ

6.160.400 đ

Giảm: 3.789.600  đ

Xem thêm
- 52 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400 GAP-10H4030

7.950.000 đ

3.814.000 đ

Giảm: 4.136.000  đ

Xem thêm
- 45 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A200 GAP-07H2030

5.950.000 đ

3.251.000 đ

Giảm: 2.699.000  đ

Xem thêm
- 23 %
Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

Máy lọc không khí ChungHo 6-Way ULPA A850

22.000.000 đ

16.909.900 đ

Giảm: 5.090.100  đ

Xem thêm
- 41 %
Máy lọc nước ChungHo 100 UF

Máy lọc nước ChungHo 100 UF

5.900.000 đ

3.509.000 đ

Giảm: 2.391.000  đ

Xem thêm
- 57 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 300

14.500.000 đ

6.224.500 đ

Giảm: 8.275.500  đ

Xem thêm
- 48 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient

7.850.000 đ

4.047.900 đ

Giảm: 3.802.100  đ

Xem thêm
- 48 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 500 UV

18.500.000 đ

9.563.300 đ

Giảm: 8.936.700  đ

Xem thêm
- 28 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Tiny 900 ICE

24.500.000 đ

17.655.400 đ

Giảm: 6.844.600  đ

Xem thêm
- 49 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

Máy lọc nước ChungHo Iguassu Ambient S

5.900.000 đ

3.024.500 đ

Giảm: 2.875.500  đ

Xem thêm
- 28 %
Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

Máy lọc nước Chungho NEW 700 ICE

34.500.000 đ

24.855.100 đ

Giảm: 9.644.900  đ

Xem thêm
- 27 %
Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

Máy lọc nước ChungHo Wine Cellar

34.500.000 đ

25.216.500 đ

Giảm: 9.283.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

Máy lọc nước ChungHo Iguassu T-461

29.800.000 đ

22.271.000 đ

Giảm: 7.529.000  đ

Xem thêm
- 28 %
Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

Máy lọc nước ChungHo IGUASSU DIGITAL

22.500.000 đ

16.265.000 đ

Giảm: 6.235.000  đ

Xem thêm
- 58 %
Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

Máy lọc nước ChungHo M9 Undersink

7.950.000 đ

3.311.400 đ

Giảm: 4.638.600  đ

Xem thêm
- 55 %
Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

Máy lọc nước ChungHo CU5-RO Classic

4.950.000 đ

2.216.500 đ

Giảm: 2.733.500  đ

Xem thêm
- 41 %
Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

Máy lọc nước ChungHo U1 - 4 bước lọc UF

5.490.000 đ

3.224.500 đ

Giảm: 2.265.500  đ

Xem thêm
- 7 %
Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

Máy lọc không khí ChungHo Hút ẩm - LILY

12.500.000 đ

11.682.300 đ

Giảm: 817.700  đ

Xem thêm
- 52 %
Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

Máy lọc không khí ChungHo Iguassu A400

7.950.000 đ

3.814.000 đ

Giảm: 4.136.000  đ

Xem thêm
X
KHO THIẾT BỊ BẾP NHẬP KHẨU
Chào mừng
Gửi
Đóng
Liên hệ với chúng tôi !